Zapraszamy wszystkich studentów oraz pracowników Akademii Górniczo-Hutniczej na Mistrzostwa AGH w narciarstwie alpejskim i snowboardzie. Jeśli tylko sytuacja epidemiczna w kraju na to pozwoli, impreza odbędzie się początkiem marca na stokach stacji narciarskiej w Lubomierzu. Zawody skierowane są do osób związanych z AGH – studentów, doktorantów oraz pracowników.

Termin: 06.03.2021 r.

Miejsce:
Stacja narciarska Lubomierz SKI
Link do lokalizacji stacji w Google Maps (https://goo.gl/maps/4T4YEU32jrrTVFnz8)

Planowane kategorie:

 • studenci/studentki
 • pracownicy/pracowniczki
 • klasyfikacja wydziałów

Opłata startowa: 70 zł + 30 zł kaucji

Zapisy:

 • Biuro KU AZS AGH Kraków – Budynek SWFiS AGH, ul. Piastowska 26A, pokój 109
 • Drogą elektroniczną na adres: azs@agh.edu.pl
 • Start zapisów od dnia 01.02.2021 r. (po tym terminie udostępniona zostanie Karta Zgłoszeniowa)

 

Dodatkowe informacje

 • W związku z niepewną sytuacją epidemiczną w kraju, zarówno miejsce jak i termin zawodów mogą ulec zmianie.
 • W związku z często zmieniającymi się przepisami państwowymi regulującymi współzawodnictwo sportowe i koniecznością dostosowania do nich regulaminu zawodów, zostanie on opublikowany w dniu rozpoczęcia zapisów.
 • Termin rozpoczęcia zapisów może zostać przesunięty w zależności od zmian przepisów regulujących współzawodnictwo sportowe
 • Opłata startowa pokrywa: uczestnictwo w zawodach, karnet narciarski na czas trwania zawodów, drobne gadżety.
 • Zwrot kaucji następuje po zdaniu przez uczestnika numeru startowego oraz karnetu.
 • Zapisów dokonuje się poprzez przekazanie do biura AZS AGH poprawnie wypełnionej Karty Zgłoszeniowej oraz dowodu dokonania opłaty startowej. Istnieje możliwość zapisów droga elektroniczną. W tym celu należy przesłać zeskanowane dokumenty na adres e-mailowy: azs@agh.edu.pl
 • Opłaty startowej można dokonywać gotówką w biurze AZS AGH lub przelewem bankowym na nr konta: 24 1240 4533 1111 0010 9385 0864 . W tytule przelewu prosimy wpisać: imię i nazwisko osoby startującej oraz dopisek „Opłata startowa – Mistrzostwa AGH w narciarstwie i snowboardzie”
 • Przy zapisach drogą e-mailową konieczne jest otrzymanie informacji zwrotnej z potwierdzeniem przyjęcia zapisu. W razie jego braku prosimy o kontakt z biurem AZS AGH.